Eesti Solaariumikoda

Kes me oleme?

Eesti Solaariumikoda on ainuke mittetulundusühing Eestis, mis tegeleb päevituskeskuste pideva arendustööga. Meie eesmärgiks muuta päevitusteenus võimalikult turvaliseks ja meeldivaks elamuseks. Tänu personali pideva koolitamise ning teavitustööga oleme viimaste aastatega oluliselt parandanud päevitusteenuse kvaliteeti.

Solaariumikoda on  Euroopa Päikesevalguse Ühing (European Sunlight Association) täisliige. See annab meil võimaluse olla kursis maailmas toimuvate protsessidega ja  saada värsket informatsiooni viimaste teaduslike uuringute kohta

Miks me seda teeme?

Meie siiras soov on tuua inimesteni adekvaatne info ja leida mõistlik tasakaal päikesevalguse elulise tähtsuse ja selle mõistliku nautimise vahel salongis.

Meie missiooniks on kindel ja jätkusuutlik töö nii päevituskeskuste igapäeva töökvaliteedi parandamisel kui ka lõpptarbija teavitamisel päevitamisega seotud positiivsete ja negatiivsete tagajärgede kohta.

Eesti Solaariumikoda osaleb aktiivselt päevitusteenust käsitlevate õigusnormide loomisel. Alates 01.01.2019 jõustub uus Eesti Rahvatervise seadus mis muuhulgas käsitleb nõudeid päevituskeskustele. Selleks, et päevitamine oleks salongides ohutu ja et pakutav teenus vastaks kehtivatele õigusnormidele, viib Solaariumikoda läbi selgitustöö päevituskeskustes kus üleminek nõuab olemasolevate solaariumide muutmist.

Üheks oluliseks teguriks kvaliteetse päevitusteenuse pakkumiseks on koolitatud personal. Solaariumikoda viib regulaarselt läbi koolitusi administraatoritele. Koolituse läbinud administraatorid oskavad nõustada klienti kõikides päevitamist puudutavates küsimustes.