Meie partnerid:

dpaike_logo uus1.jpg


 

Eesti Solaariumikoda on ainuke mittetulundusühing Eestis, mis tegeleb päevituskeskuste pideva arendustööga, eesmärgiks muuta päevitusteenus võimalikult turvaliseks ja meeldivaks elamuseks. Tänu personali pideva koolitamise ning teavitustöö oleme viimaste aastatega oluliselt parandanud päevitusteenuse kvaliteeti. Meie missiooniks on kindel ja jätkusuutlik töö nii päevituskeskuste igapäeva töökvaliteedi parandamisel kui ka lõpptarbija teavitamisel päevitamisega seotud positiivsete ja negatiivsete tagajärgede kohta.


Solaariumikoda osaleb aktiivselt päevitusteenust käsitlevate õigusnormide loomisel. Koostöös Sotsiaalministeeriumiga ja Eesti Standardikeskusega tegeleme uue ilu-ja isikuteenuseid reguleeriva määruse väljatöötamisega. Solaariumikoda on  Euroopa Päikesevalguse Ühing (European Sunlight Association) täisliige mis annab meil võimaluse olla kursis maailmas toimuvate protsessidega ja  saada värsket informatsiooni viimaste teaduslike uuringute kohta.