Meist

Eesti Solaariumikoda on ainuke mittetulundusühing Eestis, mis tegeleb päevituskeskuste pideva arendustööga, eesmärgiks muuta päevitusteenus võimalikult turvaliseks ja meeldivaks elamuseks. Tänu personali pideva koolitamise ning teavitustöö oleme viimaste aastatega oluliselt parandanud päevitusteenuse kvaliteeti. Meie missiooniks on kindel ja jätkusuutlik töö nii päevituskeskuste igapäeva töökvaliteedi parandamisel kui ka lõpptarbija teavitamisel päevitamisega seotud positiivsete ja negatiivsete tagajärgede kohta.

Solaariumikoda osaleb aktiivselt päevitusteenust käsitlevate õigusnormide loomisel. Alates 01.01.2019 jõustub uus Eesti Rahvatervise seadus mis muuhulgas käsitleb nõudeid päevituskeskustele. Selleks, et päevitamine oleks salongides ohutu ja et pakutav teenus vastaks kehtivatele õigusnormidele viib Solaariumikoda läbi selgitustöö päevituskeskustes kus üleminek nõuab olemasolevate solaariumide muutmist.

Üheks oluliseks teguriks kvaliteetse päevitusteenuse pakkumiseks on koolitatud personal. Solaariumikoda viib regulaarselt läbi koolitusi administraatoritele. Koolituse läbinud administraatorid oskavad nõustada klienti kõikides päevitamist puudutavates küsimustes.

Solaariumikoda on  Euroopa Päikesevalguse Ühing (European Sunlight Association) täisliige mis annab meil võimaluse olla kursis maailmas toimuvate protsessidega ja  saada värsket informatsiooni viimaste teaduslike uuringute kohta