UV kokkupuute ja melanoomi seos on nõrk tumedama nahavärviga inimestel

Kuigi praegused tõendid toetavad UV-kiirgust kui olulist naha melanoomi riskitegurit heledanahalistes populatsioonides, pole selle seose olemasolu kindaks tehtud tumedama nahavärviga populatsioonides.

Süstemaatilise ülevaate tuelmused viitavad sellele, et UV kiirgus ei pruugi olla melanoomi tekkimise riskitegur tumeda nahaga inimestel. Need leiud avaldati JAMA Dermatology’s.

Kuigi olemasolevate tõendite kohaselt on UV kiirgus naha melanoomi riskiteguriks heledanahalistes populatsioonides, on seose tugevus tumedanahalistes populatsioonides vähem kindel. Seetõttu püüdsid selle analüüsi autorid kirjeldada UV kiirguse ja naha värvi suhet. Uuringust jäeti välja transplaatide retsipiendid, immunosupressiooniga inimesed ja potensiaalsed märkimisväärselt kõrgendatud melanoomiriskiga isikud.

Süstemaatiline ülevaade hõlmas 13 uuringut, milles hinnati UV kiirgust naha melanoomi riskitegurina tumeda nahatooniga inimestel. See sisaldas 7 ekoloogilist uuringut, 5 kohordiuuringut ja 1 juhtumkontrolli uuringut, mis hõlmas rohkem kui 7700 melanoomi juhtumit tumeda nahavärviga inimestes.

Nendest 13 uuringutest, 11 ei leidnud mingit seost UV kiirguse ja melanoomhaiguse vahel tumedates nahatüüpides. Ainult üks uuring näitas väikest positiivset suhet mustanahalistes meestes ja üks näitas nõrka suhet hispaanialaste meeste suhtes.

Kvaliteet hindamine näitas, et kõikidel kaasatud uuringutel oli keskmine kuni madal kvaliteet tõendeid, mis näitavad et teadlaste sõnul on selle seose “täielikuks selgitamiseks” vaja täiendavaid uuringuid. Uuringu piirangud hõlmasid UV kiirguse kvantifitseerimise keerukust, mis tegi veel raskemaks uuingute vastastikust võrdlust. Lisaks oleks kiirguse ja melanoomi kokkupuudet võinud eraldada pikk aeg, mida lühikese jälgimisega uuringutes ei pruugitud mainida. Uuringu autorid järeldasid, et andmed “viitavad sellele, et UV kiirgus ei ole tähtis riskitegur, mis tekitab melanoomi tumedas nahas” ja “seab kahtluse alla arvamuse, et tumedama nahavärviga patsiendid peaksid oma nahka kaitsma UV eest, et nende melanoomhaiguse riski vähendada.” Nad lisasid, et melanoomi riskitegurite tuvastamiseks tumedama nahavärviga populatsioonides on vaja täiendvaid uuringuid, mis võib tähendada paranenud patsiendi tulemusi ja sellega seotud tervisealaste erinevuste vähenemist

Avalikustamine: mõned uuringu autorid avalikustasid finants suhteid farmaatsia tööstusega ja/või meditsiini seadmete tööstusega. Palun vaadake orginaal uuringut, kust leiate avalikustamise täieliku loetelu.

UV kokkupuute ja melanoomi seos on nõrk tumedama nahavärviga inimestel