Päevituskeskusele

Eesti Solaariumikoda seisab selle eest, et  päevituskeskustes pakutav teenus  oleks kooskõlas kehtivate normide ja standarditega ja oleks ohutu lõpptarbijale. Eestis pakutav solaariumiteenus peab olema vastavuses Euroopa Standardiga EN 60335-2-27. See puudutab nii päevitusseadmeid, mille maksimaalne erüteemne kiirgusintensiivsus ei tohiks ületada 0,3W/m², kui ka teenuse osutamist. Päevituskeskuse administraatori kvalifikatsioon ja teadmised peavad vastama tasemele mis võimaldaks pakkuda ohutut teenust.

Personali koolitus


Eesti Solaariumikoda, koostöös Euroopa Päikesevalguse Ühinguga (European Sunlight Association) on töötanud välja administraatori baaskoolituse programmi mis annab päevituskeskuse personalile kõik vajalikud oskused ja teadmised salongide klientide kvaliteetseks teenindamiseks.  Programmi koostamisel oleme võtnud aluseks standardi EN 16489-1 (PROFESSIONAALSED UV-PÄEVITUSTEENUSED SISERUUMIDES.

Loe lähemalt

 

Üleminek uutele normidele

Paljud salongid ei ole veel viinud oma solaariumid vastavusse EN60335-2-27 standardiga. See kehtib nii vanade kui tihtipeale ka uuemate solaariumide kohta mille kiirgusintensiivsus ületab 0,3W/ m². Meie aitame muuta teie päevitusseadmed vastavaks kehtivatele normidele ja vajadusel teostame ka lampide mõõtmise.

Loe lähemalt