Personali koolitus

Eesti Solaariumikoda, koostöös Euroopa Päikesevalguse Ühinguga (European Sunlight Association) on töötanud välja administraatori baaskoolituse programmi˟ mis annab päevituskeskuse personalile kõik vajalikud oskused ja teadmised salongide klientide kvaliteetseks teenindamiseks.  Programmi koostamisel oleme võtnud aluseks standardi EN 16489-1 (PROFESSIONAALSED UV-PÄEVITUSTEENUSED SISERUUMIDES. Osa 1: Nõuded koolituste korraldamisele) kehtestatud nõuded.
Koolitatud personal on üheks tähtsamaks teguriks kvaliteetse päevitusteenuse osutamisel!

Baaskoolituse käigus omandab päevituskeskuse teenindaja vähemalt järgmised teadmised ja oskused:

  • teadmised UV-kiirguse spektraaljaotusest ja mõjudest inimkehale;
  • teadmised siseruumides kasutatavate päevitusseadmete tehnilisest tööst ja õigusaktidest tulenevatest nõuetest, nagu tehnilise dokumentatsiooni sildistamine, märgistamine ja korrashoid;
  • teadmised siseruumides kasutatavate päevitusseadmete hooldusest ja puhastamisest;
  • teadmised kõigi standarditest ja õigusaktidest tulenevate kohustuslike kaitsemeetmete kohta.
  • võime pakkuda tarbijatele eelarvamusteta nõu võimalike terviseriskide ja UV-päevitamise kasu kohta;
  • võime anda tarbijatele juhiseid päevitamiseks ja UV-kiirgusega ümberkäimise õige tava kohta;
  • võime anda nõu individuaalse nahatüübi analüüsimisel, määrata individuaalne päevituskava, mis põhineb UVkiirguse ja naha kokkupuute ajal päevituse seansi käigus, ja pakkuda kaitseprille;
  • võime pakkuda nõu ettevaatusabinõude osas, mida tuleks rakendada enne päevitamist.

Kui soovite osaleda päevituskeskuse teenindaja baaskursusel palun kirjutage meile.